Používáním klimatizace dochází ke kondenzaci vody v oblasti výparníku, což může způsobit tvorbu plísní a bujení bakterií. To má škodlivé účinky na zdraví cestujících, způsobuje to nežádoucí zápach, výrazně snižuje účinnost klimatizace a zvyšuje spotřebu paliva. Proto je potřebná pravidelná údržba klimatizace.

Nabízíme kontrolu stavu klimatizace a vyčištění klimatizačního systému. Provedeme test těsnosti klimatizačního systému, zkontrolujeme funkce a tlaky klimatizace a změříme množství chladiva. V případě potřeby provedeme doplnění chladicího média, oleje či vyčištění klimatizace speciálním přípravkem. Vyčištění provedeme nejmodernějšími přípravky nebo provedeme desinfekci ozonem.

Desinfekce ozonem je v současnosti nejúčinnější způsob likvidace bakterií a plísní v automobilu.

Existuji dva úkony, které jsou třeba dělat pravidelně 1x za rok:

  1. Vyčištění okruhu ventilace. Vzduch se ochlazuje ve výměníku, kde dochází k rosení a vlhkost způsobuje postupné vytvoření bakterii, proto je potřeba provést dezinfekci.
  2. Údržba okruhu klimatizace. Každá klimatizace obsahuje chladicí náplň, která časem ubývá a tím dochází ke snížení účinnosti chlazení, ventilátor musí ve velkých vedrech více foukat, a proto dochází v uzavřeném vozidle k „průvanům“. Okruh napojíme na přístroj, který chladivo vyčistí a doplní.

Specializované služby pro čištění klimatizace

  • Test klimatizačního okruhu.
  • Diagnostika závad klimatizace.
  • Výměna/oprava poškozených dílů a netěsností okruhu klimatizace – chladiče, kompresory, výparníky, hadice, filtry, termostaty, potrubí, čidla…
  • Antibakteriální dezinfekce klimatizace.
  • Výměna pylového filtru.
  • Doplnění speciálního oleje pro kompresor klimatizace.
  • Aplikace UV detekční látky, která umožní odhalit případné netěsnosti.
  • Plnění klimatizace ekologickým chladivem.
Copyright © 2016 Auto-Roch s.r.o.